Melisa Aslı Pamuk

Melisa Aslı Pamuk

Melisa Aslı Pamuk

ÇARPIŞMA
Cemre Gür
Adını bilmediği, anlamlandıramadığı bir duygunun yokluğundan muzdariptir. Bu duygu sevgidir. Sevginin sıcaklığını aramaktadır. Sevgi yoksunluğunun nedeni ise annesizliktir. Hayatındaki en büyük boşluk budur. Kendi habitatının içinde yaşar. Dışarıda bildiğini düşündüğü ama hiç bilmediği bir hayat ve insanlar vardır.