Ercan Kesal

Ercan Kesal

Ercan Kesal

ÇUKUR
İdris Koçovalı
Koçovalı ailesinin reisi ve tüm Çukur mahallesini yöneten kudretli, heybetli ve cömert bir adam. Saldırıya uğrayan ailesini ve Çukur’u ayakta tutabilmek için büyük bir mücadele vermesi gerekecek.